Even voorstellen, Carla Melieste

Ik stel mij voor

als de nieuwe bestuursvoorzitter van de SWOS, de opvolger van Carel de Mari. Mijn naam is Carla Melieste – dus CM blijft CM –, ik ben geboren en opgegroeid in Rotterdam en nu al meer dan 40 jaar burger van Schoonhoven. Drie jaar geleden ben ik gepensioneerd en sindsdien heb ik de wintermaanden in Andalusië doorgebracht.

In mijn werkzame leven heb ik ervaring opgedaan in vele sectoren: overheid, Z-verpleging, bedrijfsleven, welzijn, onderwijs, openbaar bestuur. Als jurist heb ik ruim 25 jaar een zelfstandige rechtspraktijk gevoerd. In diezelfde periode was ik gemeenteraadslid, docent staats- en privaatrecht aan de Bestuursacademie en werkte ik voor VluchtelingenWerk. Maar natuurlijk niet allemaal tegelijk.

Na mijn pensionering brak een periode van rust aan. Dat is nu wel genoeg geweest. Ik ben er wel weer aan toe de handen uit de mouwen te steken.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd. Stap voor stap is de SWOS uitgegroeid tot een flinke, professionele organisatie waarin vooral veel vrijwilligers elke dag klaar staan om het leven te veraangenamen voor medeburgers die om welke reden ook hulp kunnen gebruiken, hulp nodig hebben. Daar mag iedereen trots op zijn!

Ik stel mij voor... dat ook in de komende jaren er voortdurend inspanningen geleverd moeten worden om de organisatie te blijven ontwikkelen. De maatschappij verandert, de wetgeving, de taken en doelstellingen en daar zullen wij in moeten meebewegen. Wat niet verandert is dat er altijd mensen zullen zijn die ondersteuning nodig hebben, voor even of voor lang.

Ik stel mij voor... dat wij allen, vrijwilligers, beroepskrachten en bestuur, ieder op eigen terrein maar samen met elkaar, ons ervoor blijven inzetten dat wij het werk voor onze doelgroepen kunnen blijven voortzetten en zo nodig uitbouwen. Ik ga deze uitdaging graag aan!

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Stichting SWOS