Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze verklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, met welk doel, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u hebt. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. U kunt uw gegevens op ieder moment opvragen, laten wijzigen of verwijderen via uw contactpersoon of de kantoormedewerker.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als u contact met ons hebt, met hulpvragen komt of deelneemt aan (een van) onze activiteiten. Denk aan uw naam, leeftijd en contactgegevens.

U geeft toestemming voor registratie van uw gegevens

Wij kunnen u alleen maar helpen als we u goed kennen en contact met u kunnen opnemen. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken we die ook. Daarvoor moet u schriftelijk toestemming geven.  Maar eerst krijgt u mondelinge toelichting op dit formulier. Wanneer u zich alleen aanmeldt als deelnemer aan een activiteit, vult u een inschrijfformulier met uw contactgegevens in en ondertekent dit. Hiermee geeft u toestemming voor het registreren van deze gegevens.

 Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

  • Uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
  • In geval van automatische incasso’s ook uw bankrekeningnummer.
  • Informatie over het contact dat u met ons had.
  • Wanneer was het contact en met wie.

Waarvoor gebruiken we ze?  

  • Uw identiteitsgegevens zijn nodig om ons werk goed te kunnen doen.  Bijvoorbeeld als we een betaalopdracht uitvoeren.
  • We willen u natuurlijk persoonlijk aanspreken als we post sturen. En het goede (e-mail) adres gebruiken. En u indien nodig kunnen bellen.
  • We zien waar we het eerder met u over hebben gehad. We kunnen uw vraag of klacht teruglezen en beantwoorden. Dan leggen we afspraken vast in uw klantdossier. Zo kan ook een andere medewerker u verder helpen.

Goed om te weten:

We registreren geen gegevens die te maken hebben met uw gezondheid, religie, levensovertuiging, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, etnische afkomst of mogelijke strafrechtelijke feiten.

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze gebruiken en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is verschilt en staat in ons Privacy Protocol.  Maar u mag ook zelf verzoeken uw gegevens te verwijderen.

 Met wie delen we persoonsgegevens

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of  verplichting voor is. Soms is het nodig uw gegevens of een deel daarvan te delen met een andere organisatie, wanneer u bijvoorbeeld doorverwezen wordt. Dit kan echter nooit zonder uw toestemming.

 Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We zorgen voor goede beveiliging!

We besteden veel aandacht aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens.

Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we direct in actie. We zijn verplicht dit ook aan de toezichthouder (AP) en aan u te melden, als het nodig is.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

Al onze medewerkers, zowel betaalde als vrijwilligers, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. En alleen bevoegd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Algemene Verordening Gegevensverwerking naleven. Als wij hierin tekort schieten, riskeren we een boete.

U bent altijd de baas over uw dossier

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. U kunt uw gegevens aan laten passen als ze niet juist zijn. Maar u hebt ook recht op verwijdering van de gegevens, beperking van uw gegevens en het op uw verzoek overdragen van gegevens aan derden.

U bent niet tevreden?

Iedereen die niet tevreden is over de manier waarop de SWOS met zijn of haar gegevens omgaat, kan een klacht indienen. Een klacht wordt behandeld volgens het klachtenreglement van de Stichting. Een kopie van dit reglement kan worden verkregen bij de administratie van de SWOS. Ook kunt u inzage krijgen in het Privacy Protocol van de SWOS.

 

 

Stichting SWOS